Wereldlichtjesdag

Elke 2e zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag steken mensen om 19.00 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan alle kinderen die, op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden.  Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Voor altijd in je hart en gedachten! De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.

Naast het ontsteken van de kaarsjes wordt het, speciaal voor deze dag geschreven, lied ”Precious Child” ten gehore gebracht.

World Wide Candle Lighting is ontstaan in 1997 in Amerika, en er wordt inmiddels wereldwijd gevolg aan gegeven. Omdat we in verschillende tijdzones leven worden er op Wereldlichtjesdag dus een etmaal lang steeds ergens anders op de wereld kaarsen aangestoken ter nagedachtenis aan overleden kinderen.

Natuurlijk kun je ook thuis om 19.00 uur een kaarsje branden. World Wide Candle Lighting is een mooi initiatief, waar iedereen aan mee kan doen. Ook mensen die zich nauw betrokken voelen, steken vaak een kaarsje aan om zo hun medeleven te tonen. Samen zorgen we ervoor dat er in de gehele wereld een lint van lichtjes ontstaat.

Wereldlichtjesdag Katwijk heeft bij de start besloten om deze dag op de tweede zaterdag van december in Katwijk te houden.